تقدیم به روان پاک و معصوم | بلاگ

تقدیم به روان پاک و معصوم

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

تـو حـرفـت را بـزن ...

چـه کـار داری کـه بـاران نمـی بـارد؟!

اینـجا سـال هـاسـت کـه دیـگر بـه قـصـه هـای ِ هـم گـوش نمـی دهـند ...

دسـت ِ خـودشـان نیـست

بـه (شـرط ِ چـاقـو)

بـه دنیـا آمـده انـد!

و تـا پیـراهـنت را

(سـیاه) نـبیـننـد

بـاور نمی کـننـد چیـزی از دسـت داده بـاشـی


تقدیم به روان پاک و معصوم : ...

کسی که هرگز خنده هایش فراموشم نخواهد شد.

...
نویسنده : mahmood بازدید : 98 تاريخ : يکشنبه 28 آبان 1391 ساعت: 20:07