تقدیم به روان پاک و معصوم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
تـو حـرفـت را بـزن ...

چـه کـار داری کـه بـاران نمـی بـارد؟!

اینـجا سـال هـاسـت کـه دیـگر بـه قـصـه هـای ِ هـم گـوش نمـی دهـند ...

دسـت ِ خـودشـان نیـست

بـه (شـرط ِ چـاقـو)

بـه دنیـا آمـده انـد!

و تـا پیـراهـنت را

(سـیاه) نـبیـننـد

بـاور نمی کـننـد چیـزی از دسـت داده بـاشـی


تقدیم به روان پاک و معصوم : ...

کسی که هرگز خنده هایش فراموشم نخواهد شد.

  • مطالب مرتبط
  • تقدیم به کسی که هر وقت یادش کردم امید در من زنده شد
  • تقدیم به همه خوبان
  • تقدیم به مادر
  • کاروان ایران در المیک لندن
  • کاروان ایران در المیک لندن
  • تقدیم با عشق
  • نویسنده : mahmood بازدید : 90 تاريخ : يکشنبه 28 آبان 1391 ساعت: 20:07
    برچسب‌ها :